Langevarju tüübid
00.00.0000

     Kas teil on aimu, mida kujutab endast hupe langevarjuga, vabalangemise tunnetamine? Kui ei, siis lugege...

Vabalangemise kiirus (vari suletud) on 50-60 m/sek ehk 180/200 km/t. Sellisel kiirusel, langevarjur justkui ujuks ohus, kasutades kehaasendit, oma kasi ja jalgu nagu rooli, on voimalik muuta suunda ja kukkumise kiirust. Vabalangemise kestvus soltub huppe sooritamise korgusest. 4000 m korguselt hupatest on voimalik nautida kukkumist umbes 60 sek. enne kui avada langevari.

Tänapaeval on langevarjusport jagunenud mitmetesse alaliikmetesse:
1. Klassikaline hupe - individuaalne akrobaatika, maandumise tapsus.
2. Akrobaatika grupis, grupi-hupe.
3. Kuppli akrobaatika.
4. Freestyle
5. Skysurfing
6. Freefly

Individuaalne akrobaatika - langevarjuspordi osa, ilmus uheaegselt tapsus maandumisega.
Individuaalne akrobaatika - see on oskus kontrollida ja juhtida oma keha vabalangemise tingimustes, vertikaalis ja horisontaalis (salto ja spiraalid ohus).
Individuaalne akrobaatika ja maandumise tapsus hupetes kannabki nimetust "klassikaline langevarjuhupe".
Tapsushupe - uks kahest klassikalise langevarjuspordi alaliik. Seisneb maandumises kolmesentimeetrise labimooduga punkti.

Grupiakrobaatika - langevarjuspordi osa, eesmargiga moodustada maksimaalne arv kujundeid, vabalangemise tingimustes, meeskonna too. (Meeskond koosneb 4 voi 8 langevarjurist). Uks grupiakrobaatika vormidest - kujundi loomine rekordilisest hulgast langevarjureist (100, 200 jne).

Kuppel akrobaatika - langevarjuspordi osa, kus tulemus soltub kupplite figuuridest. Seega erineb ta teisest alaliikidest, kus tulemus selgub vabalangemise tingimustes, enne varju avanemist (v.a. tapsus hupped).

Skysurfing - hupped suuskade (mis on sarnane lumelauaga). Erinevate trikkide sooritamine vabalangemise tingimustes. Suhteliselt noor langevarjuspordi osa.
Suusataja, lumelauduri aerodunaamika erineb tunduvalt tavahuppaja omast, seetottu arvestatakse, kui eraldi stiili. Kuna tegavus toimub ohus, on huppe hindamiseks vajalik n.o. ohuoperaator, kes kaameraga salvestab huppe, olles ise samalajal ohus. Kohtunik annab hinnangu salvestise vaatamisel hiljem, s.t. meeskond koosneb kahest inimesest - voistlejast ja operaatorist. Arvesse laheb kuni 50 sek periood ohus. Hindamisel lahtutakse artisti meisterlikkusest ning operaatori toost. Avariiolukorras avanavad suusaklambrid automaatselt, et valtida vigastusi.

Freestyle - kui spordiala tekkis umbes kummekond aastat tagasi, eesmark - voimalikult stiilselt ja mitmekesiselt (omanaoliselt) labida vabalangemise periood. Monikord kasutatakse spetsiaalvarustust. Voistlustel vajalik operaator.

Freefly - uks artistlikumaid vorme. Hakkas levima 90-ndate lopus. Kasutades spetsiaalriietust, on voimalik pikendada vabalangemise aega.

SWOOP - pikk, planeeriv lend vahetult maapinn laheduses enne maandumist. Erikujuliste, elleptiliste, langevarjukuplite ilmumine andis uusi lisavoimalusi pikkade maapinna lahedaste (koos erinevate lisamanoovritega) lendude sooritamisteks. Eelpoolmainitud ala jaoks toodetakse spetsiaal langevarje. Swoop - eeldab pikaajalist huppekogemust, oskust tunnetada ja kasutada langevarju ning tajuda ohuvoole. Stiilina uks ohtlikumaid, kuid ponevamaid huppeliike.


Paraski - kahevoistlus. Koosneb klassikalisest langevarjuhuppest (tapsus maandumine) ning distantsi labimisest suuskadel. Ilmus koos tapsus hupetega, voistlusi korraldatakse ka tanapaeval.Paraski - kahevoistlus. Koosneb klassikalisest langevarjuhuppest (tapsus maandumine) ning distantsi labimisest suuskadel. Ilmus koos tapsus hupetega, voistlusi korraldatakse ka tanapaeval.

BASE

- n.o. metsikute langevarjurite (elugariskijate adrenaliini maandide) ala.

Enamik huppeid sooritatakse mitteametlikult, sageli hinnakse vastuollu seadusega.

BASE - hupatakse maapealsetest (korghooned, sillad, tornid) objektidest.
 

www.parachute.ee

 

 

 

 

Lisa oma kommentaar
 
Nimi
Kommentaar
Kui palju on kaks pluss üks?
 
 
Start: 1600903609.8704
End: 1600903610.0413
Duration: 0.17092990875244